Napisz list do siebie z przyszłości

Dlaczego mam pisać list do siebie z przyszłości?

Wykonanie takiego ćwiczenia może być naprawdę wnikliwym doświadczeniem.

Wyobraź sobie, że piszesz list do siebie, takiego jakim będziesz za rok. Potem otwierając go, kiedy minie rok, zobaczysz jak dużo z Ciebie wciąż w nim rozbrzmiewa. Jest to dodatkowa, bardzo użyteczna metoda, stosowana podczas osiągania celów. Kiedy piszesz list do siebie z przyszłości, pomaga to skrystalizować dokładnie, czego od siebie oczekujesz.

Kiedy będziesz czytać list w przyszłości, będziesz mógł ocenić, jak wiele rzeczy wydarzyło się lub nie w odniesieniu do Twoich oczekiwań z przeszłości i zastanowić się, dlaczego tak się stało. Często cele, które wyznaczamy narażone są na wiele zmian, jakie napotykamy podczas naszej drogi życiowej. Przeszkodami mogą być czasami okoliczności, które były nie do przewidzenia, czasami priorytety, które się zmieniły. List umożliwia całościowe spojrzenie na początkową wizję i pozwala stwierdzić, jak obecna wizja różni się od tej z przeszłości.

Ponadto, w tym właśnie momencie, kiedy piszesz list, Twoja świadomość jest uchwycona w jednym konkretnym punkcie i przechowana w słowach. Kiedy otworzysz list w przyszłości, Ty z przyszłości porównasz, jaki byłeś w przeszłości, z tym kim będziesz. To pozwoli Ci w całości zaobserwować, co zmieniło się od czasu, kiedy pisałeś ten list. Będzie to z pewnością intrygujące doświadczenie. Jest interesujące zobaczyć, jak bardzo rozwinęliśmy się lub zmieniliśmy od czasu, kiedy napisaliśmy list:-)

O czym pisać?

Spójrz na dzisiejszą datę. Wyobraź sobie, że piszesz do samego siebie, dokładnie za X lat od dziś. Co chcesz powiedzieć przyszłemu sobie?

Jaki chciałbyś być za rok?

Jakie są marzenia i cele, które chciałbyś zrealizować do tego czasu?

Jaki jest Twój upragniony status w różnych sferach życia?

Kariera/biznes/ studia/ finanse/ rodzina/przyjaciele/ miłość/ zdrowie/ duchowość/ odpoczynek/ rozwój osobisty/ dobroczynność?

Kiedy już skończysz, napisz swoje imię z dzisiejszą datą.

Napisz na niej swoje imię i datę, kiedy powinien zostać otwarty.

Zaznacz w kalendarzu, że list ma być otwarty za rok od dziś.

Schowaj list w bezpiecznym miejscu w zapieczętowanej  kopercie, tak by nikt inny nie miał do niego dostępu.

Warto również zapisać kopię listu na swoim komputerze na wypadek, gdyby papierowa oryginalna wersja zaginęła.

Written by krzysztofj